top of page

Myte: Det er en pågående og eksplosiv økning av personer som søker kjønnsbekreftende helsehjelp

Barn.png

Flere aktører, inkludert FHI, har gjentatte ganger, etter 2020, skrevet at antallet henvisninger er raskt økende både i Norge og i andre land som Storbritannia og Sverige. 

Fakta: Dette stemmer ikke. I følge NBTK’s egne årsrapporter flatet antallet henvisninger seg ut rundt 2018. Dette gjelder også for de under 18 år, hvor antallet henvisninger har vært relativt stabilt de siste årene. Legger vi NBTKs egne tall til grunn, ser vi at antallet henvisninger for både voksne og barn flatet ut rundt 2018 og har holdt seg relativt jevnt siden da. I følge årsrapportene har antallet henvisninger faktisk gått noe ned de siste årene, ikke opp: 

I 2019 var det 585 henvisninger til NBTS,  I 2020 var det 566. Tallene for 2018 er vanskelige å tolke da re-henvisninger og interne henvisninger ikke er redegjort for i årsrapporten, men fremstår uansett høyere enn for 2019. 

2018: 614

2019: 572

2020: 566

Antall henviste til NBTK’s barneavdeling (>18 år) er oppgitt som følger i deres årsrapporter

Årsaken til at det større økning i antallet transmenn og gutter, er at denne gruppen var ekstremt underrrepresentert før. I 2012 var det kun 35% av de som ble henvist til NBTS barneavdeling som var tildelt et kvinnelig kjønn ved fødselen. Nå anslår de at det har snudd og at rundt 2 av 3 under 18 år ble tildelt et kvinnelig kjønn. Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo rapporterer at de har en overvekt av ungdom med tildelt mannlig kjønn ved fødselen. 

:

bottom of page