top of page
Myte: "Flertallet som oppsøker helsehjelp er 'biologiske jenter'"
Barn.png

FHI og NBTK gjengir flere steder at “unge jenter nå [utgjør] flertallet av de som nå søker helsehjelp for kjønnsinkongruens” og skriver blant annet at “to av tre henviste er jenter”.

Det er ikke sant at unge transgutter (som problematisk nok blir omtalt som jenter) utgjør hoveddelen av pasientgruppa. I 2020 hadde 51,6% av henviste pasienter til NBTK blitt tildelt et mannlig kjønn ved fødselen. Kun 23.5% av de henviste pasientene var transgutter under 18 år. Det finnes ingen måte tolke tallene på hvor det er sant at unge transgutter er flertallet av pasientgruppa, eller at to av tre henviste er transgutter. 

Årsaken til at det større økning i antallet transmenn og gutter, er at denne gruppen var ekstremt underrrepresentert før. I 2012 var det kun 35% av de som ble henvist til NBTS barneavdeling som var tildelt et kvinnelig kjønn ved fødselen. Nå anslår de at det har snudd og at rundt 2 av 3 under 18 år ble tildelt et kvinnelig kjønn. Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo rapporterer at de har en overvekt av ungdom med tildelt mannlig kjønn ved fødselen. 

:

bottom of page